CO VÁM PŮJČÍME

Upozornění: Naše společnost dodržuje platnou českou i mezinárodní legislativu a pro svoji činnost používáme výhradně originální legální software. Z těchto důvodů zpracujeme pouze obrazové a zvukové materiály, k nimž vlastníte veškeré potřebné licence nebo jste správci převoditelných autorských a/nebo distribučních práv. Tato pravidla striktně dodržujeme a nemůžeme je modifikovat ani přizpůsobit. Uvědomte si prosím, že neoprávněné užití cizího díla nebo jeho části je trestné!