CO JSME UDĚLALI V POSLEDNÍ DOBĚ (výběr)

 

PRO KOHO JSME PRACOVALI (výběr)

 

CO JSME UDĚLALI DŘÍV (výběr)

Upozornění: Naše společnost dodržuje platnou českou i mezinárodní legislativu a pro svoji činnost používáme výhradně originální legální software. Z těchto důvodů zpracujeme pouze obrazové a zvukové materiály, k nimž vlastníte veškeré potřebné licence nebo jste správci převoditelných autorských a/nebo distribučních práv. Tato pravidla striktně dodržujeme a nemůžeme je modifikovat ani přizpůsobit. Uvědomte si prosím, že neoprávněné užití cizího díla nebo jeho části je trestné!